Manuele therapie voor patiënten

Wat is manuele therapie?(pdf outline onderaan te downloaden)

Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen zoals het lichaam gewend is die te maken. Tijdens de behandeling worden de gewrichten op een rustige, meestal pijnvrije, manier bewogen, binnen de normale bewegingsgrenzen van het gewricht (mobilisaties). De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms wordt deze behandeling aangevuld met gedoseerde impulstechnieken.

De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Met manuele therapie kan je dus stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen.

Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

Hoe gaat hij/zij te werk?

Onderzoek

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan hij/zij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen.

Oorzakelijk verband

Het lichaam wordt als een `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueel therapeutisch onderzoek.
De therapeut kan een verband leggen (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.

Verschillende aspecten

Afhankelijk van de bevindingen kan de manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid.

Verder zal hij/zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen.
Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.

Conclusies

De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je beklemmingen en je gezondheidsproblemen.

Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.

Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Een  huisoefenprogramma en raadgevingen over houdingen ,bewegingen e.d. in het dagelijks leven vullen de behandeling aan.

Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,...) noodzakelijk achten indien dit al niet eerder door de arts bepaald was.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief beïnvloed worden.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Oorzaken van buitenaf komend (exogene oorzaken):
  • acute overbelasting van gewrichten (val, misstap, verkeerde belasting);
  • chronische overbelasting door o.a.verkeerde  houding, verkeerde gewoonten, verkeerde bewegingen,enz.(b.v. verkeerde slaaphouding, zoals buikslapen waardoor de nek chronisch overbelast wordt);
  • ergonomische fouten op het werk;
  • techniekfouten in de sport, b.v. door onjuist schoeisel, onjuiste ondergrond,  enz.
 • Oorzaken vanuit het lichaam komend(endogene oorzaken):
  • afwijkende bekkenstanden, rugstanden,  voetstanden;
  • ziekten ( b.v. infectieziekten met gewrichtsklachten);
  • psychische spanningen;
  • interne aandoeningen;
  • techniekfouten in de sport, b.v. onjuiste uitvoering van technische handelingen, onjuiste looptechniek, enz.;
  • oonvoldoende concentratie

Met als mogelijk gevolg hoofd - en nekpijn; nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen. Rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; lage rugklachten; bepaalde vormen van duizeligheid enz…enz...

Indien U nog verdere info benodigd, kan U ons altijd contacteren via email, ons team zal U dan zo snel mogelijk verdere inlichtingen verstrekken.

raymaekers.a@skynet.be
Vriendelijke groeten

VMTV