Wie zijn wij

Wat is de VMTV?


De docenten Manuele Therapie verbonden aan de "Posthogeschool" en de "Postgraduaat opleiding “Manuele Therapie" van de Europese Hogeschool EHSAL te Brussel hebben besloten een VZW op te richten, dit met de bedoeling de Manuele Therapie een betere bekendheid te geven bij de geneesheren, collegae en patiënten. Deze VZW is genaamd VMTV, wat staat voor Vlaamse Manueel Therapeuten Vereniging.

Doelstelling

De VZW heeft tot doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de professionele, wetenschappelijke en financiële belangen van haar leden.

Actiemiddelen

  • Organiseren van opleidingen
  • Organiseren van vervolmakingscursussen
  • Organiseren van congressen
  • IJveren voor erkenning manuele therapie door ziekenfondsen
  • IJveren voor een aangepast ereloon
  • Opnemen van de leden op de website (1)
  • Infofolders voor geneesheren
  • Infofolders voor patiënten
  • Medische informatie (2)

(1) een betere bekendheid van de manuele therapie
(2) medische problemen worden via de wetenschappelijke verantwoordelijke voorgelegd aan de geneesheer-specialist