Privacy

Privacy – verwerking van persoonlijke gegevens

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u volgende informatie mee.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons bent ingeschreven (bijvoorbeeld om u via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste VMTV nieuws en evenementen, om uw informatieaanvragen en/of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de verwerking en bevestiging van uw online inschrijvingen).

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere diensten van VMTV die u kunnen interesseren.

VMTV zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken.

Overeenkomstig het bovenstaande zal VMTV geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van uw eventuele vragen. Dit kan via e-mail naar wim.desard@skynet.be

Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door VMTV vzw. U dient zich ervan bewust te zijn dat VMTV niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website verzameld worden.