Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is niet door iedereen even goed gekend. Daarom hebben we hier kort verzameld waarover het gaat.